• Κωδικός / Course Code: BIH701B
  • ECTS: 20
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    .

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 900 euro
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

.