Βάιος Λιαπής (Vayos Liapis)

Βάιος Λιαπής (Vayos Liapis)
Βάιος Λιαπής (Vayos Liapis)
Professor
Theatre Studies
Faculty of Humanities and Social Sciences
Δευτέρα/Monday, 11:00-13:00 &
Παρασκευή/Friday, 10:00-13:00

vayos.liapis@ouc.ac.cy

-
-

Ο Δρ. Βάιος Λιαπής σπούδασε κλασική φιλολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών (1990-1994, πτυχίο) και Γλασκώβης (1994-1997, διδακτορικό δίπλωμα). Δίδαξε στα Πανεπιστήμια Κύπρου, Μοντρεάλ και Πατρών, καθώς και στην École Normale Supérieure (Παρίσι) ως επισκέπτης καθηγητής.

Έχει, επίσης, διατελέσει μέλος του Ινστιτούτου Προηγμένων Σπουδών (Princeton) και υπότροφος διαφόρων ιδρυμάτων (Program in Hellenic Studies, Princeton University, Margo Tytus Summer Fellow, University of Cincinnati, κτλ). Έχει διατελέσει επικεφαλής ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από τον ομοσπονδιακό καναδικό οργανισμό Social Sciences and Humanities Research Council και από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου.

Ο Καθηγητής Λιαπής έχει δημοσιεύσει τρεις (3) μονογραφίες (Μενάνδρου Γνώμαι Μονόστιχοι, Αθήνα 2002· Άγνωστος Θεός, Αθήνα 2003· A Commentary on the Rhesus Attributed to Euripides, Oxford 2012). Επίσης, έχει συνεπιμεληθεί πέντε (5) συλλογικούς τόμους σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς από την Κύπρο και το εξωτερικό (Βρετανία, Καναδάς).

Πολυάριθμα άρθρα και βιβλιοκρισίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά (Harvard Studies in Classical Philology, Journal of Hellenic Studies, The Classical Quarterly, The Classical Review, American Journal of Philology, Transactions of the American Philological Association, κτλ.), καθώς και σε συλλογικούς τόμους.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Αρχαία Ελληνική Τραγωδία της κλασικής και μετακλασικής περιόδου
 • Πρόσληψη του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος
 • Λυρική Ποίηση της Αρχαϊκής Περιόδου
 • Γνωμολογική Γραμματεία
 • Ελληνιστική Ποίηση
 • Κριτική του κειμένου
 • Αρχαία Ελληνική Θρησκεία

 

English text follows

SHORT VITA

Dr.  Liapis studied Classics at the Universities   of Athens (BA, 1990-1994) and  Glasgow (PhD, 1994- 1997). He has taught at the Universities of Cyprus, Montreal, Patras, and (as Visiting Professor) at the École Normale Supérieure in Paris.

He has been a Member of the Institute for Advanced Study (Princeton) and has held various research Fellowships (Program in Hellenic Studies, Princeton University; Margo Tytus Summer Fellow, University of Cincinnati; etc.).

He has been Principal Investigator for research projects  funded  by  the  Social  Sciences    and Humanities Research Council of Canada, and by the Research Promotion Foundation of Cyprus.

Dr. Liapis has published three monographs (Menandri Sententiae, Athens 2002  [in  Greek];  The Unknown God, Athens 2003 [in Greek]; and A Commentary on the Rhesus Attributed to Euripides, Oxford 2012). He has also co-edited  5  volumes in   collaboration with academics from Cyprus and elsewhere (UK, Canada).  He  has published extensively  in   leading academic journals  (e.g. Harvard  Studies in Classical Philology, Journal of Hellenic Studies, The Classical Quarterly, The Classical Review, American Journal of Philology, Transactions of the American Philological Association), as well as in edited volumes.

 

MAIN RESEARCH AREAS

 • Ancient Greek Tragedy of the classical and postclassical periods
 • Reception of Greek Tragedy
 • Archaic Lyric Poetry
 • Wisdom Literature
 • Hellenistic Poetry
 • Greek Textual Criticism
 • Greek Religion
 • Αντιπρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2022-).
 • Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ (2015-2018).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Θεατρικές Σπουδές», ΑΠΚΥ (2011- 2012, 2015-2017, 2021-).
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας, ΑΠΚΥ (2022-).
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας, ΑΠΚΥ (2012- 2014, 2017-2019).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Vice Rector of the Open University of Cyprus (2022-).
 • Dean of the OUC Faculty of Humanities and Social Sciences (2015-2018).
 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme “Theatre Studies” (2011-2012, 2015- 2017, 2021-2023).
 • Chair of the OUC Internal Quality Assurance Committee (2022-).
 • Chair of the OUC Research Committee (2012-2014, 2017-2019).
 • Liapis, V. (2022), “Arion and the Dolphin: Apollo Delphinios and Maritime Networks in Herodotus”, Harvard Studies in Classical Philology, 112, 43-100.
 • Liapis, V. (2021), Adapting Greek Tragedy: Contemporary Contexts for Ancient Texts (co-editor with Sidiropoulou, A.). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Liapis, V. (2018), Greek Tragedy after the Fifth Century: A Survey from 400 BC to 400 AD. (coeditor with Petrides, A. K.). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Liapis, V. (2021), “Adaptation and the Transtextual Palimpsest: Anne Carson’s Antigonick as a Textual/ Visual Hybrid”, In Liapis, V. & Sidiropoulou, A. (eds.), Adapting Greek Tragedy: Contemporary Contexts for Ancient Texts, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 355-388.
 • Liapis, V. (2021), “Prelude: Adapting Greek Tragedy: A Historical Perspective”, In Liapis, V. & Sidiropoulou, A. (eds.), Adapting Greek Tragedy: Contemporary Contexts for Ancient Texts, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 24-55.
 • Liapis, V. (2021), “The Somatics of the Greek Dead”, In Gazis, G. A. & Hooper, A. (eds.), Aspects of Death and the Afterlife in Greek Literature, Liverpool: Liverpool University Press, pp. 33-47.
 • Liapis, V. (2020), “The Fragments of Euripides Oedipus Once Again: Neglected Evidence and Lessons Learned”, Λόγειον / Logeion, 10, pp. 197-237.
 • Liapis, V. (2020), “Payback Time: Metamorphoses of Debt and Commodity in Pindar’s Olympian 10”, Greece & Rome, 67.1, pp. 5-27.
 • Liapis, V. (2018), “Greek Tragedy in the Fourth Century” (in cooperation with Stephanopoulos, Th. K.), In Liapis, V. & Petrides, A. K. (eds.), Greek Tragedy after the Fifth Century: A Survey from 400 BC to 400 AD, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 25-65.
 • Liapis, V. (2016), “On the Hector of Astydamas”, American Journal of Philology, 137, pp. 61-89.
 • Liapis, V. (2012). A Commentary on the Rhesus Attributed to Euripides, Oxford: Oxford University Press.

http://ouc.academia.edu/VayosLiapis