Σταύρος Σταύρου (Stavros Stavrou)

Σταύρος Σταύρου (Stavros Stavrou)
Σταύρος Σταύρου (Stavros Stavrou)
Professor
Computer and Network Security, Wireless Communication Systems
Faculty of Pure and Applied Sciences
Τρίτη/Tuesday, 09:00-14:00

stavros.stavrou@ouc.ac.cy

-
-
-
-

Ο Καθηγητής Σταύρος Σταύρου κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στις Τηλεπικοινωνίες από το Πανεπιστήμιο του Surrey (Μεγάλη Βρετανία) και η περιοχή εμπειρογνωμοσύνης του επικεντρώνεται στην Κυβερνοασφάλεια, στα Συστήματα / Δίκτυα

Τηλεπικοινωνιών και σε συνυφασμένα θέματα ασφάλειας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται μεταξύ του πρώτου (physical) και τρίτου (network) επίπεδου (OSI layer stack).

Έχει δημοσιεύσει εκτενώς σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια και έχει επιβλέψει διδακτορικούς φοιτητές στα πιο πάνω θέματα των ερευνητικών του ενδιαφερόντων.

Έχει συγγράψει και διαχειρισθεί μεγάλο αριθμό ερευνητικών προτάσεων για σκοπούς βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και για σκοπούς ανάπτυξης επιχειρησιακών πλατφόρμων.

Ο Καθηγητής Σταύρου έχει συνεργαστεί με ευρωπαϊκούς και εθνικούς ερευνητικούς, κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς. Eίναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας ενός παρεμβολέα ασύρματων συστημάτων.

Είναι Fellow της Ανώτερης Ακαδημίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Μεγάλης Βρετανίας, ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος του σχηματισμού Κυβερνοασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (European Security and Defense College - ESDC), μέλος του εκτελεστικού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του ESDC, το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, καθώς και μέλος του Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Κυβερνοασφάλεια
 • Προστασία κρίσιμων υποδομών
 • Ασφάλεια επικοινωνιών
 • Μοντελοποίηση Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
 • Ραδιοεντοπισμός Ασύρματων Συσκευών
 • Δίκτυα Αισθητήρων
 • Έξυπνες Πόλεις και ΙοΤ

 

English text follows

SHORT VITA

Professor Stavros Stavrou holds a Ph.D. degree in Telecommunications  from the  University   of Surrey (U.K.). His area of expertise spans areas in Communication Networks, Telecommunication Systems and Cybersecurity. He has published extensively  in  peer  reviewed publications,   has graduated   several Ph.D. students in topics related to his above research areas,  and  has managed a large  number  of  research  projects as a  Primary  Investigator  (PI)  from research councils, government organizations and industrial collaborations.

His current research interests span through different topics between layer 1 and 3 of the  OSI model. He has contributed towards numerous technical reports and he is the patent holder of a mobile phone jammer. He has been the author/co- author and principal investigator of a number of successful research proposals, targeting research councils and industry.

Professor Stavrou is the first elected chairman of the Cybersecurity Configuration of the European Security and Defence College, and a member of its Executive Academic Board. He is also a Fellow of the Higher Education Academy U.K.

MAIN RESEARCH AREAS

 • Cybersecurity
 • Critical Infrastructure Protection
 • Secure Communications
 • Wireless Telecommunication Systems and
 • Networks
 • Localisation of wireless devices
 • Sensor networks
 • Smart Cities and IoT (Internet of Things)
 • Πρόεδρος του σχηματισμού Κυβερνοασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (2018-2025).
 • Μέλος του Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, Κυπριακή Δημοκρατία (2021–2025).
 • Μέλος του Συμβουλίου του ΑΠΚΥ (2019-2022).
 • Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΚΥ (2018-2022).
 • Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΑΠΚΥ (2014-2018).
 • Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΑΠΚΥ (2018- 06/2022).
 • Μέλος του Εκτελεστικού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (2016-).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας», ΑΠΚΥ (2014-2020).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων», ΑΠΚΥ (2015-2018).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων «Πληροφοριακά Συστήματα» και «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα», ΑΠΚΥ (2009-2011).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Chairman of the Cyber Configuration (EAB. Cyber) of the European Security and Defence College (2018-2022).
 • Member of the OUC Council (2019-2022).
 • Member of the OUC Senate (2018-2022).
 • Member of the OUC Governing Board (2014- 2018).
 • Dean of the OUC Faculty of Pure and Applied Sciences (2018-06/2022).
 • Member of the Executive Academic Boardof the European Defence and Security College (2016-present).
 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme “Wireless Communication Systems” (2014-2020).
 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme “Computer and Network Security” (2015-2018).
 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme “Information and Communication Systems” (2009-2011).
 • Louca, C., Peratikou, A., Stavrou, S. (2023), “A novel Evil Twin MiTM attack through 802.11v protocol exploitation”, Journal of Computers & Security, Volume 130.
 • Potamos, G., Theodoulou, S., Stavrou, E., Stavrou, S. (2023), “Building Maritime Cybersecurity Capacity Against Ransomware Attacks”, International Conference on Cybersecurity, Situational Awareness and Social Media.
 • Potamos, G., Theodoulou, S., Stavrou, E., Stavrou, S. (2022), “Maritime cyber threats detection framework: Building capabilities”, IFIP World Conference on Information Security Education.
 • Potamos, G., Stavrou, E., Stavrou, S., Lopez, JC., Eyzaguirre, A., Runyan-Beebe, C.A., Macias, P. (2022), “Increase Maritime Cyber Situational Awareness at a strategic level”, ICERI2022 Proceedings.
 • Potamos, G., Peratikou, A., Stavrou, S. (2021), “Towards a Maritime Cyber Range training environment”, IEEE International Conference on Cyber Security, pp. 180-185.
 • Louca, C., Peratikou, A., Stavrou, S. (2021), “On the detection of Channel Switch Announcement Attack in 802.11 networks”, IEEE International Conference on Cyber Security, pp. 281-285.
 • Peratikou, A., Shiaeles, S., Stavrou, S. (2021), ”Internet of Things, Threats, Landscape, and Countermeasures”, CRC Press, pp. 97-135.
 • Georgakopoulos, P., Kanaris, L., Akhtar, T., Kokkinis, A., Stavrou, S., Politis, I. (2020), “Coalition Formation Games for Coordinated Service in Realistic Small Cell Propagation Topologies”, IEEE Access, Vol. 8, pp. 186789- 186804.
 • Peratikou, A., Louca, C., Shiaeles, S., Stavrou, S. (2020), “On Federated Cyber Range Network Interconnection”, International Networking Conference, Springer, pp. 117-128.
 • Louca, C., Peratikou, A., Stavrou, S. (2020), “802.11 Man-in-the-Middle Attack Using Channel Switch Announcement”, International Networking Conference, Springer, pp. 62-70.
 • Pellet, H., Shiaeles, S., Stavrou, S. (2019), “Localising social network users and profiling their movement”, Journal of Computers & Security, Vol. 81, pp. 49-57.

https://www.researchgate.net/profile/Stavros_Stavrou