Profile - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
Σοφία Ιορδανίδου (Sofia Iordanidou)
Σοφία Ιορδανίδου (Sofia Iordanidou)
Associate Professor
Communication and New Journalism
Faculty of Humanities and Social Sciences
Τρίτη/Tuesday, 12:00-17:00
...
-

Η Σοφία Ιορδανίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πρόεδρος του «Advanced Media Institute, Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία». Από το 2011 υπό την ευθύνη της, οργανώθηκε και λειτουργεί στο ΑΠΚΥ το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία», ενώ από το 2013 εκδίδει το περιοδικό «δημοσιογραφία» και είναι υπεύθυνη της ιστοσελίδας dimosiografia.com.

Εργάστηκε πολλά χρόνια στον χώρο της Δημοσιογραφίας και της Στρατηγικής Επικοινωνίας. Στη Ν. Υόρκη εργάστηκε στη Φωνή της Αμερικής, διαπιστευμένη στον Λευκό Οίκο ανταποκρίτρια εφημερίδων στην Ελλάδα, υπεύθυνη προεκλογικής καμπάνιας του Mondale. Στην Αθήνα, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και MEGA, σύμβουλος πολιτικής και εταιρικής επικοινωνίας, σύστησε και διηύθυνε τη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Γραφείου Τύπου του MEGA CHANΝEL, το πρώτο τηλεοπτικό πρακτορείο στην Ελλάδα, NETNEWS Α.Ε., και την εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας ΝΕΤRESULT Ε.Π.Ε.

Σπούδασε Ιταλική και Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο CUNY, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στη Συγκριτική Λογοτεχνία στο CUNY και ανακηρύχθηκε διδάκτωρ, ολοκληρώνοντας την εργασία «Ο Πιραντέλλο στην Ελλάδα» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Έχει πρόσφατα ολοκληρώσει 4 ερευνητικά έργα σε θέματα: «Η Επικοινωνία στην Εκπαίδευση και ο Εγγραμματισμός στα Μέσα: Στρατηγικές, Περιεχόμενο και Επιδράσεις», «Πολιτική Ρητορική στην Κύπρο και την Ελλάδα», «Εικόνες Κρατών στις Ειδήσεις, διαπολιτισμική ανάλυση περιεχομένου» και «Nation and Place Branding».

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • η δημοσιογραφία και η λειτουργία των Μέσων, καθώς και οι προκλήσεις που θέτει η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και στην κοινωνία του δικτύου
 • η στρατηγική επικοινωνία
 • ο Γραμματισμός στα Μέσα

 

English text follows

SHORT VITA

Sofia Iordanidou is an Associate Professor of Journalism and Communication at the OpenUniversity of Cyprus and the Chair of the "Advanced Media Institute, Applied Research in Communication and Journalism". Since 2011, the M.A. "Communication and New Journalism"has been developed and is being offered at the OUC, under her responsibility. She is thepublisher of "Dimosiografia" journal and the website manager of dimosiografia.com.

She has extensive professional experience in the fields of Journalism and Communication Strategy. In New York, she worked for the Voice of America and was the White House correspondent for newspapers in Greece, as well as responsible for the Mondale pre-election campaign. In Athens, she was a journalist for both ERT and MEGA Channel. Her extensive experience includes political consultancy and advisory to many companies in corporate communication. She also created and directed the Department of Communications and Press Office for MEGA Channel, and established NETNEWS, S.A., the first television agency in Greece and NETRESULT, Ltd., a communications strategy company.

She studied Italian and English Language and Literature at CUNY acquiring a postgraduate degree majoring in Comparative Literature at the same university. She received her Ph.D.completing her thesis at the Aristotle University of Thessaloniki.

She has recently concluded four research projects: on political rhetoric in Greece and Cyprus·on the images of nations in news media, an intercultural content analysis· on nation and placebranding· on Communication in Education and Media Literacy.

MAIN RESEARCH AREAS

• Journalism and the functioning of the Media, as well as the challenges posed by thetransition to the digital age and the social media

• Communication Strategy

• Media Literacy

 

 • Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη στο ΑΠΚΥ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» (2011-2019).
 • Πρόεδρος του «Advanced Media Institute, Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία» (2015-σήμερα).
 • Υπεύθυνη Έκδοσης του περιοδικού «δημοσιογραφία» σε συνεργασία με το Columbia Journalism Review (2013-σήμερα).
 • Υπεύθυνη της δημοσιογραφικής ιστοσελίδας www.dimosiografia.com
 • Μέλος Επιτροπής Βιβλιοθήκης, Εκπαιδευτικού Υλικού και Πληροφορικής, ΑΠΚΥ (2018-σήμερα).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme "Communication and New Journalism" (2011-present).
 • Chair of the Board of "Advanced Media Institute, Applied Research in Communication and Journalism" (2015-present).
 • Editor of the Journal "Dimosiografia", the Greek Edition of the Columbia Journalism Review.
 • In charge of the journalistic site www.dimosiografia.com
 • Member of the Library, Education Material and Informatics Committee, OUC (2018-present).
 • Ιορδανίδου, Σ. (2018), «Η ‘Ρευστή’ Ταυτότητα του Νέου Δημοσιογράφου», στο Σ. Ιορδανίδου & Κ. Στρατηλάτης (επιμ.), Εκδοχές της Ελευθερίας στη Μηντιακή μας Πραγματικότητα, Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, σσ. 21-41.
 • Ιορδανίδου, Σ. (2018), «Εκ βαθέων: Αναστοχασμός για τον Εγγραμματισμό στα Μέσα υπό το Πρίσμα της Εκπαίδευσης στην Επικοινωνία», στο Ιορδανίδου, Σ., Παπαδημητρίου, Σ. και Βαλσαμίδου, Π. (επιμ.), Εγγραμματισμός στα Μέσα: Σε Αναζήτηση της Έννοιας και της Λειτουργίας της. Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις & Advanced Media Institute.
 • Ιορδανίδου, Σ. (2017), «Κατασκευή και Διαχείριση Εικόνας Τόπου: Εισαγωγικές Σημειώσεις και Οδικός Χάρτης», στο Σ. Ιορδανίδου (επιμ.), Με αφορμή την Κρήτη: από το Place Branding στην Ταξιδιωτική Δημοσιογραφία, Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις & Advanced Media Institute.
 • Ιορδανίδου, Σ. & Παπαδημητρίου, Σ. (2016), «’Εκπαίδευση στα Μέσα’ και ‘Ψηφιακός Εγγραμματισμός’: Διερευνώντας τη Συγχώνευση του Πεδίου της Επικοινωνίας και των Μέσων ενημέρωσης με τις Επιστήμες της Αγωγής. Θεωρητικό Πλαίσιο και Ανάπτυξη Προγράμματος Σπουδών», στο Κοντάκος, Α.Θ. & Σταμάτης, Π.Ι. (επιμ.), Θεωρίες και Μοντέλα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, τόμος 2 της σειράς ‘Επικοινωνία και Εκπαίδευση’, Αθήνα: Διάδραση.
 • Σαμαράς, Αθ. Ν. & Ιορδανίδου, Σ. (2016), «Η Αξιοποίηση της Αιτιώδους Συσχέτισης στη Διδασκαλία των Μέσων Επικοινωνίας: Ανάλυση Μεθοδολογίας με Επίκεντρο την Επίδραση-CNN», στο Κοντάκος, Α.Θ. & Σταμάτης, Π.Ι. (επιμ.), Θεωρίες και Μοντέλα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, τόμος 2 της σειράς ‘Επικοινωνία και Εκπαίδευση’, Αθήνα: Διάδραση.

https://ouc.academia.edu/SofiaIordanidou