Πέτρος Πασιαρδής (Petros Pashiardis)

Πέτρος Πασιαρδής (Petros Pashiardis)
Πέτρος Πασιαρδής (Petros Pashiardis)
Professor
Educational Studies
Faculty of Economics and Management
Δευτέρα/Monday, 10:00-15:00

p.pashiardis@ouc.ac.cy

-
-

O Δρ. Πέτρος Πασιαρδής είναι Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Πρύτανης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Tο 1996 εργάστηκε ως Σύμβουλος του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και πολιτικής και ως σύμβουλος του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού έργου. Επίσης, εργάστηκε ως Καθηγητής και Ερευνητής στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση σε διάφορα πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Πανεπιστήμια στο Τέξας), της Ευρώπης (Lincoln University, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, (University of Münster) και της Αφρικής (University of Stellenbosch, University of Pretoria), ενώ το 2013-14 και το 2019 (Ιανουάριος – Ιούνιος) διετέλεσε Επισκέπτης Καθηγητής στο Κέντρο Ανάπτυξης Διευθυντικών Στελεχών του Umeå University στη Σουηδία.

Είναι μέλος των επιτροπών εκδόσεων και κριτής άρθρων πολλών επιστημονικών περιοδικών, όπως Educational Management, Administration and Leadership, International Studies in Educational Administration, Leadership and Policy in Schools και International Journal of Educational Management και είναι εξωτερικός εξεταστής για διδακτορικές διατριβές πανεπιστημίων της Αγγλίας, Αυστραλίας, Ινδιών και Νοτίου Αφρικής.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα σε αμερικανικά, αγγλικά και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και αριθμό βιβλίων στην Ελληνική και στην Αγγλική.

Ο Καθηγητής Πασιαρδής διετέλεσε Πρόεδρος του Commonwealth Council for Educational Administration and Management για την περίοδο 2004-2008 και Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Το 2008, υπήρξε ένας από τους εκδότες και συγγραφείς του διεθνούς τόμου «International Handbook on the Preparation and Development of School Leaders». Το 2014 εκδόθηκε το βιβλίο του «Modeling School Leadership Across Europe: In Search of New Frontiers» από τις εκδόσεις Springer, ενώ το 2016 εκδόθηκε το βιβλίο του «Successful School Leadership: International Perspectives» (μαζί με τον Olof Johansson) από τις εκδόσεις Bloomsbury Publications. Μαζί με τη σύζυγό του, Γεωργία Πασιαρδή, έχει συγγράψει το βιβλίο με τίτλο «Αποτελεσματικά Σχολεία: Πραγματικότητα ή Ουτοπία», που εξεδόθη από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg / Τυπωθήτω το 2000.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Προγραμματισμός και Σχεδιασμός στην Εκπαίδευση
 • Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Ηγεσία και Αποτελεσματικά Σχολεία
 • Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων
 • Αξιολόγηση Προσωπικού και Προγραμμάτων
 • Edupreneurial Ηγεσία

 

English text follows

 

SHORT VITA

Dr. Pashiardis is a Professor of Educational Leadership, and the Rector of the Open University of Cyprus. He worked as Visiting Professor in a number of universities in USA (University of Texas), Europe (i.e. Lincoln University, University of Thessaly, University of Münster and Africa), (i.e. University of Stellebnboch, University of Pretoria). During 2013-2014 he was a Visiting Professor at the Center of Development of Education Leaders at Umeå University, Sweden.

Dr. Pashiardis is a member of the editorial boards and reviewer of numerous scientific journals,  i.e. Educational Management, Administration and Leadership, International Studies in Educational Administration, Leadership and Policy in Schools and International Journal of Educational Management. He is an external evaluator of PhD thesis of students in the UK, Australia, India and South Africa.

He published more than 100 scientific papers in USA, British and Greek peer reviewed scientific journals and is the author of a number of books published in both Greek and English. While employed at the University of Cyprus he was responsible for developing the first Master’s and Doctoral degree programmes in Educational Leadership in the Greek-speaking world in 1997. Subsequently,  as Academic Head of the Programme of Educational Studies at the OUC, he was responsible for creating a strategic plan for the new Master’s and Doctoral programmes, the coordination of distance learning course development and offerings, as well as producing teaching material for distance learning courses and teaching some of them.

For more than 20 years, he has acted as a Consultant to the Ministries of Education of Cyprus and Greece, the Police Academy of Cyprus, the EU, the OECD and the Commonwealth Secretariat, in various projects, which aimed to provide strategic direction to Education For All (EFA) and Women in Leadership around the Commonwealth.

MAIN RESEARCH AREAS

 • Educational Development and Planning
 • Effective Educational Leadership for Effective Schools
 • Decision Making Process
 • Educational Program and Staff Evaluation
 • Edupreneurial Leadership
 • Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (10/2020-).
 • Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του ΑΠΚΥ (06/2017-01/2019, 09/2019- 10/2020).
 • Πρόεδρος (2011-2013) και Αντιπρόεδρος (2010-2011) της Επιτροπής Έρευνας, ΑΠΚΥ.
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Σπουδών, ΑΠΚΥ (09/2016-2020).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής» (2007-2009, 2011-2013, 2016-2017) και του Προπτυχιακού Προγράμματος «Αστυνομικές Σπουδές» (04/2015-01/2019), ΑΠΚΥ.
 • Πρόεδρος του Commonwealth Council for Educational Administration and Management (2004-2008).
 • Αντιπρόεδρος του ΚΥΣΑΤΣ (2014-2018).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Rector of the Open University of Cyprus (10/2020-present).
 • Dean of the OUC Faculty of Economics and Management (06/2017-01/2019, 09/2019-10/2020).
 • Chair (2011-2013) and Deputy Chair (2010-2011) of the OUC Research Committee.
 • Chair of the OUC Studies Committee (09/2016- 2020).
 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme “Educational Studies” (2007-2009, 2011-2013, 2016-2017), and of the OUC Undergraduate Programme “Police Studies” (04/2015-01/2019).
 • Chair of the Commonwealth Council for Educational Administration and Management (2004-2008).
 • Deputy Chair of the Cyprus Council of the Recognition of Higher Education Qualifications (2014-2018).
 • Kemethofer, D., Weber, C., Brauckmann-Sajkiewicz, S. & Pashiardis, P. (2023), “Examining the Trident: How Data from the PISA Study can be used to identify Associations among Context, School Leadership, and Student Outcome”, Journal of Educational Administration, 61(2), 162-177.
 • Brauckmann, S., Pashiardis, P. & Ärlestig, H. (2023), “Bringing context and educational leadership together: fostering the professional development of school principals”, Professional Development in Education, 49(1), 4-15.
 • Pashiardis, P. & Brauckmann S. (2022), “Unravelling the business of educational leaders in times of Uncertainty”, Educational Management, Administration and Leadership, 50(2), 307-324.
 • Brauckmann, S. & Pashiardis, P. (2022), “Entrepreneurial leadership in schools: linking creativity with accountability”, International Journal of Leadership in Education, 25(5), 787-801.
 • Pashiardis, P. & Brauckmann-Sajkiewicz, S. (2022), “The rise of the Edupreneur: Exploring school leadership through an evolutionary perspective”. In Nir, A. (ed.) School leadership in the 21st century: Challenges and coping strategies (pp. 47-68). New York, USA: Nova Science Publishers, Inc.
 • Brauckmann-Sajkiewicz, S. & Pashiardis, P. (2022), “Context-Responsive Leadership”, In Peters, M.A. (ed.), Encyclopaedia of Teacher Education. Springer, Singapore.
 • Pashiardis, P. & Kafa, A. (2021), “School Leadership within a Centralized Education System: A Success Story from Cyprus through a Decade of Research”, In Mifsud, D and Landri, P. (eds.), Enacting and Conceptualizing Educational Leadership within the Mediterranean Region (pp. 79-100). Leiden, The Netherlands: Brill Publications.
 • Pashiardis, P. & Johansson, O. (2021). “Successful and Effective Schools: Bridging the gap”, Educational Management, Administration and Leadership, 49(5), pp. 690-707.
 • Brauckmann, S. and Pashiardis, P, (2019), “El hacer y la formación de líderes educativos en un mundo glocalizado: de la convergencia a la divergencia (The Making and Shaping of Educational Leaders in a Glocalized World: From Convergence to Divergence)”, In Delgado Diaz, M.Á. and Veloso Rodríguez, A. (eds.), Modelos de investigación en liderazgo educativo, una revisión internacional (Research models in Educational Leadership, an International Review) (pp. 47-82). Ciudad de México, México: Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Centro Cultural Universitario, Universidad Nacional Autónoma de México. (in Spanish).
 • Pashiardi, G. and Pashiardis, P. (2019), “Teachers’ Training in Cyprus: Past, Present and Future Issues”, In Karras, K.G. & Wolhuter, C.C. (eds.), International handbook of teacher education: Revised and Augmented Edition (pp. 385-397). Nicosia, Cyprus: HM Studies and Publishing.
 • Pashiardis, P. & Brauckmann, S. (2019), “New Public Management in Education: A Call for the Edupreneurial Leader?”, Leadership and Policy in Schools, 18(3), pp. 485-499.
 • Pashiardis, P. (2014) (ed.), Modelling School Leadership Across Europe: In Search of New Frontiers, Dordrecht, Heidelberg. New York, London: Springer.
 • Pashiardis, P. and Johansson, O. (2016) (eds.), Successful School Leadership: International Perspectives. London, Oxford, New York, New Delhi, Sydney: Bloomsbury.

https://www.researchgate.net/profile/Petros_Pashiardis

http://www.igi-global.com/affiliate/petros-pashiardis/268966