Μιχάλης Τάλιας (Michael Talias)

Μιχάλης Τάλιας (Michael Talias)
Μιχάλης Τάλιας (Michael Talias)
Associate Professor
Healthcare Management, Health Policy and Planning
Faculty of Economics and Management
Τετάρτη/Wednesday 11:00-14:00 &
Πέμπτη/Thursday, 11:00-13:00

michael.talias@ouc.ac.cy

-
-

Ο Δρ Μιχάλης Τάλιας είναι κάτοχος Διδακτορικού στη Στατιστική Επιστήμη από το University College London, Μεταπτυχιακού (M.Sc.) στην Κοινωνική Στατιστική από το University of Southampton και πτυχίου (B.Sc.) στα Αναλογιστικά Μαθηματικά από το London School of Economics.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ευρύτερη περιοχή των στατιστικών μεθόδων στον χώρο της Υγείας, με εφαρμογές σε προβλήματα της Διοίκησης Μονάδων Υγείας, της Δημόσιας Υγείας και των Οικονομικών της Υγείας.

Στόχος της έρευνάς του είναι η βαθύτερη κατανόηση των ερευνητικών προβλημάτων του χώρου χρησιμοποιώντας μεθόδους της υπολογιστικής στατιστικής για την αντιμετώπιση των κρίσιμων ερωτημάτων στη διοίκηση και τη διαμόρφωση πολιτικής υγείας.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Στατιστική Ανάλυση στην Ιατρική και Διοίκηση
 • Λήψη Αποφάσεων υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας
 • Υπολογιστική Στατιστική
 • Μεθοδολογία της Έρευνας των Κοινωνικών Επιστήμων και Επιστήμων της Υγείας
 • Τεχνικές Οικονομικής Αξιολόγησης και Οικονομικά της Υγείας

 

English text follows

SHORT VITA

Dr.  Talias is an Associate Professor of the Postgraduate Programme “Healthcare Management” of the Faculty of Economics and Management. He got his BSc in Actuarial Science at the London School of Economics, he has an MSc in Social Statistics by the University of Southampton, and is PhD holder in Statistics by the University College London.

His research interests fall into the broad area of Statistical Methods of Health Research and Healthcare Management, Public Health and Health Economics. He is committed to advancing the newly statistical developed methodology to large and complex databases to address critical questions in Health Management and to impact policy.

MAIN RESEARCH AREAS

 • Medical Statistics
 • Statistical methods for Health Management
 • Statistics for Management
 • Decision Making under Uncertainty
 • Computational Statistics
 • Research Methodology for Social and Health Sciences
 • Economic Evaluation and Health Technology Assessment
 • Health Economics
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο ΑΠΚΥ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» (2010-2021).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme “Healthcare Management” (2010- 2021).
 • Stoumpos, A.I., Kitsios, F. and Talias, M.A. (2023), “Digital Transformation in Healthcare: Technology Acceptance and Its Applications”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(4).
 • Gkagkanteros, A., Kontodimopoulos, N. and Talias, M.A. (2022), “Does bullying in the hospital affect the health-related quality of life of health professionals?”, Work, 73(1): p. 263-272.
 • Talias, M.A., Lamnisos, D. and Heraclides, A. (2022), “Editorial: Data science and health economics in precision public health”, Frontiers in Public Health, 10.
 • Kontodimopoulos, N., Poulaki, E., Fanourgiakis, J., Talias, M.A., (2022), “The Association between Fear of COVID-19 and Health-Related Quality of Life: A Cross-Sectional Study in the Greek General Population”, Journal of Personalised Medicine, 12, 1891.
 • Mitosis, K.D., Lamnisos, D. and Talias, M.A. (2021), “Talent management in healthcare: A systematic qualitative review”, Sustainability, 13(8).
 • Mitosis, K. D., Lamnisos, D., Talias, M. (2021), “Talent management in healthcare: A systematic qualitative review”, Sustainability, 13(8), 4469.
 • Karamitri, Ι., Kitsios, F., Talias, M. (2020), “Development and Validation of a Knowledge Management Questionnaire for Hospitals and Other Healthcare Organizations”, Sustainability, 12(7), 2730.
 • Samartzis, L., Talias, M. (2020), “Assessing and Improving the Quality in Mental Health Services”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(1), 249.
 • Lamnisos, D., Middleton, N., Kyprianou, N., Talias, M. (2019), “Geodemographic Area Classification and Association with Mortality: An Ecological Study of Small Areas of Cyprus”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(16), 2927.
 • Papamichael, E., Ioannou, M., Talias, M. (2018), “EMPATHIC-N in a Greek-Cypriot sample: confirming its factorial structure”, BMC Health Services Research, 18(1), 968.
 • Tzamalis, A., Chionos, G., Brazitikos, P., Tsinopoulos, I., Dimitrakos, S., Talias, M. (2018), “Comparing hospital compensation to actual costs based on the Greek Diagnosis-Related Group system in ophthalmology”, International Journal of Evidence-based Healthcare, 16(3), pp. 167-173.

https://scholar.google.com/citations?user=MichaelATalias