Μαρία Γραβάνη (Maria Gravani)

Μαρία Γραβάνη (Maria Gravani)
Μαρία Γραβάνη (Maria Gravani)
Associate Professor
Continuing Education and Lifelong Learning, Adult Education for Social Change
Faculty of Humanities and Social Sciences
Παρασκευή/Friday, 08:00-13:00

maria.gravani@ouc.ac.cy

-
-

Η Δρ Μαρία Γραβάνη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ. Είναι Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και του διεθνούς διαπανεπιστημιακού προγράμματος “International Master in Adult Education for Social Change (IMAESC)” (Erasmus Mundus).

Είναι εκλεγμένο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής (Presidium) της ESREA (European Society for the Research in the Education of Adults) από το 2017, συντονίστρια του δικτύου Research Network for Adult Educators, Trainers and their Professionalisation (ReNAdET) της ESREA και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών: European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA), Studies in Adult Education and Learning, Journal of Educational Sciences, Malta Review of Educational Research.

Η Δρ Γραβάνη συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης από το 2016 στο πλαίσιο του προγράμματος IMAESC, ενώ έχει εργαστεί σε πανεπιστήμια και φορείς σε τέσσερις χώρες: Κύπρος (ΑΠΚΥ), Μεγάλη Βρετανία (University of Bristol, University College London), Ιρλανδία (Trinity College Dublin), Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων).

Κατέχει Διδακτορικό στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση (2003) και Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική από το Graduate School of Education, University of Bristol, και είναι πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα πιο πρόσφατα ερευνητικά της έργα είναι τα εξής: “Women in adult education in academia: a biographical study” (2021-σήμερα), “Exchanging Good Practices for people/adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and their caregivers” (2018-2021) (Erasmus+), “Exploring European Cultural Heritage for fostering academic teaching and social responsibility in Higher Education” (2018-2021) (Erasmus+), “Learner -Centred education as a tool for social change in adult education programmes for migrants: a European comparative study” (2016-2018) (ΑΠΚΥ).

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Μάθηση και Διδασκαλία Ενηλίκων
 • Οργάνωση Προγραμμάτων για Ενήλικες
 • Διδασκαλία και Μάθηση Ενηλίκων στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων για Κοινωνική Αλλαγή
 • Επαγγελματοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

 

English text follows

SHORT VITA

Dr  Maria  Gravani  is  an  Associate  Professor in Continuing/Adult Education at the Open University of Cyprus, School of Humanities and Social Sciences, and Academic Coordinator (at the OUC) for the MA in Continuing Education and Lifelong Learning’ & the ‘International Masters in Adult Education for Social Change’ (IMAESC-Erasmus Mundus).

She is an elected member of the ESREA (European Society for the Research in the Education of Adults) Presidium, since 2017; Co-Convenor of the ESREA Research Network for Adult Educators, Trainers and their Professionalisation (ReNAdET), and Member of the Editorial Advisory Board and Reviewer of the: European Journal for Research on the Education and  Learning of Adults (RELA), Studies in Adult Education and Learning, Journal of Educational Sciences, Malta Review of Educational Research.

She holds a PhD in Continuing Education   (2003) (State Scholarships Foundation Scholar), an MEd in Educational Management, Administration & Policy (1999), both from the Graduate School of Education, University  of Bristol, UK, and a Β.A. (Honours) in Greek Philology (specialized in Classical Studies) from the Aristotle University of Thessaloniki, Greece (1997).

Her more recent research projects include the following: “Women in adult education in academia: a biographical study” (2021-present); “Exchanging Good Practices for people/adults with Attention Deficit  Hyperactivity  Disorder  (ADHD)  and their caregivers”   (2018-2021)   (Erasmus+); “Exploring European Cultural Heritage for fostering academic teaching   and   social    responsibility in Higher Education” (2018-2021) (Erasmus+); “Learner- Centred education as a tool for social change in adult education programmes for migrants: a European comparative study” (2016-2018) (OUC).

MAIN RESEARCH AREAS

 • Teaching and Learning of Adults
 • Organisation of Adult Education Programmes
 • Teaching and Learning of Adults in Distance Education
 • Adult Education for Social Change
 • Education, Training and Professionalisation of Adult Educators
 • Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΑΠΚΥ και του Διεθνούς Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Adult Education for Social Change» (Erasmus Mundus).
 • Εταίρος και Μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος «International Masters in Adult Education for Social Change» (Erasmus Mundus).
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, Εκπαιδευτικού Υλικού και Πληροφορικής, ΑΠΚΥ (2021-2023).
 • Εκλεγμένο Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ευρωπαϊκού οργανισμού ESREA για την Έρευνα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (2017-).
 • Συντονίστρια του δικτύου Research Network for Adult Educators, Trainers and their Professionalisation (ReNAdET) της ESREA.
 • Μέλος της Διεθνούς Ένωσης για τη Συγκριτική Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 • Συνεργάτης του PASCAL (Place Management, Social Capital and Learning Region).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme “Continuing Education and Lifelong Learning” and of the “International Masters in Adult Education for Social Change” (Erasmus Mundus).
 • Partner and Member of the Academic Committee of the “International Masters in Adult Education for Social Change” (Erasmus Mundus).
 • Chairwoman of the OUC Committee on Library, Educational Material and Informatics (2021-2023).
 • Member of the Steering Committee of the European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) (2017-).
 • Co-cordinator of the ESREA Research Network for Adult Educators, Trainers and their Professionalisation (ReNAdET).
 • Member of the International Society for Comparative Adult Education.
 • PASCAL International Observatory and Link Person to Cyprus Associate.
 • Piliri, A., & Gravani, M. N. (2023), “Older adults’ and young educators’ experiences and perceptions of Intergenerational Learning (IGL) in non-formal education: A case study from the Adult Education Centres in Cyprus”, Journal of Theories and Research in Education (open access).
 • Gravani, M. N., Slade, B., Brown, M., Jogi, L., & Borg, C. (2023), “From Learner-Centered Education (LCE) to Emancipatory Learner-Centered Education (ELCE): A comparative case study of language education for adult migrants in four European countries”, Prospects (open access).
 • Brown. M., Gravani, M. N., & Borg, C. (2022), “Adult migrant education as a mediator of democratic citizenship in postcolonial contexts: Inferences from adult migrant language learning programs in Malta and Cyprus”. In Hoggan, Ch. & Hoggan Kloubert, T. (eds.), Adult Learning in a Migration Society (pp. 104-116). Routledge/American Association for Adult and Continuing Education Co-Publications Book Series.
 • Barkoglou, G. & Gravani, M.N. (2022), “Exploring adult migrants’ learning needs using an empowerment-critical approach: a biographical research”. In Hoggan, Ch. & Hoggan Kloubert, T. (eds.), Adult Learning in a Migration Society (pp. 67- 79). Routledge/American Association for Adult and Continuing Education Co-Publications Book Series.
 • Gravani, M. N. (2021), “Adult education and migration: reflections on some recent research”, All About Mentoring, 55, pp. 22-27. N.Y: SUNY Empire State College.
 • Gravani, M. N. & Slade, B. (2021), “Setting the Context for a Comparative Exploration of Learner-Centred Education in Programmes for Adult Migrants in Europe”. In M. N., Gravani, & B. Slade (Eds.), Learner-Centred Education for Adult Migrants in Europe (pp. 3-17). Leiden/Boston: Brill/ Sense Publishers.
 • Gravani, M. N. & Hatzopoulos, P. (2021), “Learner-Centred Education: Debating conceptual, theoretical and empirical approaches”. In Gravani, M. N. & Slade, B. (eds.), Learner-Centred Education for Adult Migrants in Europe (pp. 18-40). Leiden/ Boston: Brill/Sense Publishers.
 • Brown, M., Gravani, M. N., Slade, B., Jogi, L. (2021), “Comparative Chartography of Adult Education for Migrants in the Four Countries”. In Gravani, M. N. & Slade, B. (eds.), Learner-Centred Education for Adult Migrants in Europe (pp. 43-53). Leiden/ Boston: Brill/Sense Publishers.
 • Gravani, M. N., Hatzopoulos, P. & Papaioannou, E. (2021). “-centred Education and Adult education for migrants in Cyprus: Case Study”. In Gravani, M. N. & Slade, B. (eds.), Learner-Centred Education for Adult Migrants in Europe (pp. 121-148). Leiden/ Boston: Brill/Sense Publishers.
 • Hatzopoulos P., Gravani M. N., Slade, B., Jogi, L. & Brown, M. (2021), “Learner-Centred Adult Education for Migrants: A Cross-Case Comparative Analysis”. In Gravani, M. N. & Slade, B. (eds.), Learner-entred Education for Adult Migrants in Europe (pp. 151-167). Leiden/Boston: Brill/Sense Publishers.

 

http://ouc.academia.edu/MariaNGravani

https://www.researchgate.net/profile/Maria_Gravani

https://scholar.google.com/citations?user=pj4JE48AAAAJ&hl=en