Μαρία Γραβάνη (Maria Gravani)
Μαρία Γραβάνη (Maria Gravani)
Associate Professor
Continuing Education and Lifelong Learning, Adult Education for Social Change
Faculty of Humanities and Social Sciences
Παρασκευή/Friday, 08:00-13:00

maria.gravani@ouc.ac.cy

-
-

Η Δρ. Μαρία Γραβάνη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Είναι Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του διαπανεπιστημιακού προγράμματος «International Master’s in Adult Education for Social Change» (Erasmus Mundus). Είναι εκλεγμένο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής (Steering Committee) της ESREA (European Society for the Research in the Education of Adults) από το 2017 έως το 2023 και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA) και Studies in Adult Education and Learning. Τα κύρια ερευνητικά της πεδία εδράζονται στη μάθηση και διδασκαλία ενηλίκων σε διάφορα πλαίσια (σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών και ευάλωτων πληθυσμών ενηλίκων), στην επαγγελματική μάθηση και την επαγγελματοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων, στην εκπαίδευση ενηλίκων για κοινωνική αλλαγή, στη δια βίου μάθηση και στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας.

Διετέλεσε Μεταδιδακτορική Υπότροφος του Economic and Social Research Council (University of Bristol, 2003-2004), Επισκέπτης Λέκτορας στο Centre for the  Advancement of Learning & Teaching, University College London (2004-2005), Επιστημονική Συνεργάτης στο University of Bristol (2004-2005), Μεταδιδακτορική Υπότροφος για την Ανάπτυξη Έρευνας στο School of Education, Trinity College Dublin (2005-2006), Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2006-2008), μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ (2005-2010) και συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ (2006-2008).

Κατέχει Διδακτορικό στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση (2003) και Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική (1998) από το Graduate School of Education, University of Bristol και είναι πτυχιούχος Κλασσικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1997).

Τα πρόσφατα ερευνητικά της έργα είναι τα εξής: Exchanging Good Practices for people/adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and their caregivers (Erasmus+)· Exploring European Cultural Heritage for fostering academic teaching and social responsibility in Higher Education (Erasmus+)· Learner Centred education as a tool for social change in adult education programmes for migrants: a European comparative study· Mapping Adult Education in Cyprus και Enhancing adult distance teaching and learning in higher education.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Μάθηση και Διδασκαλία Ενηλίκων
 • Οργάνωση Προγραμμάτων για Ενήλικες
 • Διδασκαλία και Μάθηση Ενηλίκων στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων για Κοινωνική Αλλαγή
 • Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επαγγελματοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

 

English text follows

SHORT VITA

Dr Maria Gravani is an Associate Professor in Continuing/Adult Education at the Open University of Cyprus, Faculty of Humanities and Social Sciences, and Academic Coordinator (at the OUC) for the M.A. in "Continuing Education and Lifelong Learning" & the International Masters on "Adult Education for Social Change" (IMAESC-Erasmus Mundus).

She is an elected member of the Steering Committee of ESREA (European Society for the Research in the Education of Adults) since 2017, and sits in the Editorial Advisory Board of RELA (European Journal for Research on the Education and Learning of Adults) and of theStudies in Adult Education and Learning.

Her main research interests include adult teaching and learning in different contexts (secondchance, distance, higher education, education of adult migrants), professional training andprofessionalisation of adult educators, lifelong learning, methodologies of qualitative research. She has extensively researched and published in the field. Before moving to Cyprus, Maria worked as a ESRC postdoctoral fellow at the University of Bristol (UK), a research development officer at Trinity College, University of Dublin (Ireland), a tutor for UCL (University of London) and the Hellenic Open University, and a part-time lecturer for the University of Peloponnese.

She holds a Ph.D. in Continuing Education (2003) (State Scholarships Foundation Scholar), an M.Ed. in Educational Management, Administration & Policy (1999) from the Graduate Schoolof Education, University of Bristol, UK, and a Β.A. (Honours) in Greek Philology (specialized in Classical Studies) from the Aristotle University of Thessaloniki, Greece (1997).

Her more recent projects are: Exchanging Good Practices for people/adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and their caregivers (Erasmus+) · Exploring European Cultural Heritage for fostering academic teaching and social responsibility in Higher Education (Erasmus+) · Learner Centred education as a tool for social change in adult education programmes for migrants: a European comparative study · Mapping Adult Education in Cyprus · and Enhancing adult distance teaching and learning in higher education.

MAIN RESEARCH AREAS

• Teaching and Learning of Adults

• Organisation of Adult Education Programmes

• Teaching and Learning of Adults in Distance Education

• Adult Education for Social Change

• Education, Training and Professionalisation of Adult Educators

 • Εκλεγμένο Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ευρωπαϊκού οργανισμού ESREA για την Έρευνα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (2017- 2023).
 • Μέλος της Διεθνούς Ένωσης για τη Συγκριτική Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 • Συνεργάτης του PASCAL (Place Management, Social Capital and Learning Region).
 • Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΚΥ (2018- 2019).
 • Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη στο ΑΠΚΥ των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στη «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» & “International Masters in Adult Education for Social Change” (Erasmus Mundus).
 • Εταίρος και Μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος “International Masters in Adult Education for Social Change” (Erasmus Mundus)

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Elected member of the Steering Committee of the European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) (2017-2023).
 • Member of the International Society for Comparative Adult Education.
 • Cyprus Link Person for the PASCAL International Observatory.
 • Member of the OUC Senate (2018-2019).
 • Academic Coordinator for the OUC of the Postgraduate Programmes: "Continuing Education and Lifelong Learning" and "International Masterson Adult Education for Social Change "(Erasmus Mundus).
 • Partner and Member of the Academic Committee of the "International Masters on Adult Education for Social Change" (Erasmus Mundus).
 • Gravani, M. N., Zarifis, G., Jogi, L.(eds.) (2020), The Role of Higher Education in the Professionalization of Adult Educators. Cambridge Scholars Publishing.
 • Gravani, M. N. (2020), “Building collective capacity for adult learning in distance education”, In Sava, S., Borca, C. & Clitan, G. (eds.) Collective Capacity Building: Shaping education and communication in knowledge society. Brill/Sense Publishers.
 • Gravani, M. N. (2019), “Learner- Centered Education (LCE) as a tool for enhancing adult learning in distance learning Universities”, Journal of Adult and Continuing Education (JACE).
 • Gravani, M. N., Hatzopoulos, P. & Chinas, Chr. (2019), “Adult education and migration in Cyprus: A critical analysis”, Journal of Adult and Continuing Education.
 • Papaioannou E. & Gravani, M. N. (2018), “Empowering vulnerable adults through second chance education: a case study from Cyprus”, International Journal of Lifelong Education, 37(4), pp. 435-450.

http://ouc.academia.edu/MariaNGravani

https://www.researchgate.net/profile/Maria_Gravani

https://scholar.google.com/citations?user=MariaGravani