Γιάννης Βογιατζάκης (Ioannis Vogiatzakis)

Γιάννης Βογιατζάκης (Ioannis Vogiatzakis)
Γιάννης Βογιατζάκης (Ioannis Vogiatzakis)
Professor
Environmental Conservation and Management
Faculty of Pure and Applied Sciences
Τετάρτη/Wednesday, 09:00-14:00

ioannis.vogiatzakis@ouc.ac.cy

-

Ο Δρ. Γιάννης Βογιατζάκης είναι Καθηγητής Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατείχε θέσεις και ανέπτυξε ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα στα Πανεπιστήμια Reading (Αγγλία), Cagliari, Bologna, Milano-Bicocca (Ιταλία) και Ιωαννίνων (Ελλάδα). Διετέλεσε ερευνητικός συνεργάτης του CIHEAM-MAICH και σύμβουλος των διεθνών οργανισμών UNEP PAP/RAC και UNIDO. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Φυσική Γεωγραφία/Οικολογία Τοπίου, μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης στην Οικολογία Βλάστησης και στην Ακαδημαϊκή Πρακτική, καθώς και  πτυχίου Δασοπονίας.

Ο Καθηγητής Βογιατζάκης είναι μέλος των διεθνών επιστημονικών ενώσεων Royal Geographic Society (RGS), British Ecological Society (BES), International Association of Landscape Ecology (IALE), International Association of Vegetation Science (IAVS) και Ecosystem Services Partnership.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την οικολογία και περιβαλλοντική αλλαγή στα Μεσογειακά νησιά και βουνά, τη γεωχωρική ανάλυση κατανομής ειδών και βιοτόπων, την οικολογία και αξιολόγηση τοπίου, καθώς και την αποτελεσματικότητα των προστατευόμενων περιοχών.

Η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί από το 6ο, 7ο και το Η2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προγράμματα LIFE+, INTERREG, ENPI-CBCMED, Erasmus+ και από Υπουργεία και Κυβερνητικές Υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Διατήρηση και Διαχείριση Βιοποικιλότητας
 • Οικολογία Τοπίου
 • Οικοσυστήματα και Κλιματική Αλλαγή
 • Χωρική Ανάλυση και Μοντελοποίηση
 • Αγρό-περιβάλλον

 

English text follows

SHORT VITA

Dr. Vogiatzakis is Professor of Terrestrial Ecosystem Management at the Open University of Cyprus. Before joining OUC, he held posts and carried out research and teaching activities at the Universities of Reading (UK), Cagliari, Bologna, Milano-Bicocca (Italy). He has been research and teaching associate to CIHEAM-MAICH and consultant to UNEP PAP/RAC and UNIDO.

He holds a Ph.D. in Physical Geography/Landscape Ecology, an M.Sc. in Vegetation Ecology, a postgraduate diploma (PGCAP) in Academic Practice, and a B.Sc. in Forestry.

He is a member of the following associations: Royal Geographic Society, British Ecological Society, International Association of Landscape Ecology, International Association of Vegetation Science and Ecosystem Services Partnership.

His research interests include environmental changes in Mediterranean islands and mountains, predictive vegetation and habitat mapping, landscape based approach to nature conservation delivery, and the effectiveness of protected areas for biodiversity conservation. His research has been funded by the EU  FP6, FP7, H2020, LIFE+, INTERREG,ENPI-CBCMED and Erasmus+ programmes, as well as several UK and Cyprus Government Agencies.

MAIN RESEARCH AREAS

 • Biodiversity Conservation and Management
 • Landscape Ecology
 • Ecosystems and Climate Change
 • Spatial Analysis and Modeling
 • Agri-Environment

 

 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», ΑΠΚΥ (2010-2016, 2022-).
 • Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΑΠΚΥ (2017-2020).
 • Μέλος Επιτροπής Σπουδών (2023-), ΑΠΚΥ.
 • Μέλος Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας (2017-2021), Μέλος Επιτροπής Μάρκετινγκ και Ανταγωνισμού (2021- 2023),
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας του ΑΠΚΥ (2014-2017).
 • Συν-προεδρεύει της Κυπριακής Ομάδας για τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο διεθνούς πρωτοβουλίας.
 • Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Αξιολόγηση και Χαρτογράφηση των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της Κύπρου.
 • Επικεφαλής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του ΑΠΚΥ (temlab.ouc.ac.cy).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme in “Environmental Conservation and Management” (2010-2016, 2022-).
 • Deputy Dean of the OUC Faculty of Pure and Applied Sciences (2017-2020).
 • Member of the OUC Internal Quality Assurance Committee (2017-2021), the Marketing and Competition Committee (2022- 2023), and the Studies Committee (2023-).
 • Chair of the OUC Research Committee (2014-2017).
 • Co-Chair of Ecosystem Services Partnership Chapter for Cyprus.
 • Member of the National Committee for the Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services.
 • Head of the OUC Terrestrial Ecosystems Management Lab (temlab.ouc.ac.cy).
 • Constantinou, E., Sarris, D., Psichoudaki, M., Cabello, J. and Vogiatzakis, I.N., (2023). “How can ecosystem engineer plants boost productivity in east Mediterranean drylands”. Ecological Processes, 12(1), pp. 1-13.
 • Ioannidou, S., Litskas, V.D., Stavrinides, M., Vogiatzakis, I.N. (2022), “Linking management practices and soil properties to Ecosystem Services in Mediterranean mixed orchards”, Ecosystem Services, 53: 101378.
 • Christodoulou, C.S., Griffiths, G. H. & Vogiatzakis, I. N. (2021), “Systematic Conservation Planning in a Mediterranean island context: The Example of Cyprus”. Global Ecology and Conservation, 32: e01907.
 • Hermoso, V., Carballo, S.B., Giacomo, S., Goldsborough, D., Katsanevakis, S., Leontiou, S., Markantonatou, V., Rumes, B., Vogiatzakis, I.N., Yates, K.L. (2022), “The EU Biodiversity Strategy for 2030: opportunities and challenges on the path towards biodiversity recovery”. Environmental Science and Policy, 127, pp. 263-271.
 • Manolaki, P., Zotos, S. Vogiatzakis I.N. (2020), “An integrated ecological and cultural framework for landscape sensitivity assessment in Cyprus”. Land Use Policy, 92, 104336.

https://www.researchgate.net/profile/Ioannis_Vogiatzakis