Κωνσταντίνος Λεωνίδου (Constantinos Leonidou)

Κωνσταντίνος Λεωνίδου (Constantinos Leonidou)
Κωνσταντίνος Λεωνίδου (Constantinos Leonidou)
Professor
Business Administration (MBA) in Greek
Faculty of Economics and Management
Δευτέρα/Monday, 13:00-18:00

C.Leonidou@ouc.ac.cy

-
-
-

Ο Κωνσταντίνος Λεωνίδου είναι Καθηγητής Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι κάτοχος Διδακτορικού (Ph.D.) στο αντικείμενο Μάρκετινγκ και Στρατηγική από το Πανεπιστήμιο του Leeds (2009), MBA από το Πανεπιστήμιο του Cardiff (2006) και προπτυχιακού διπλώματος (BA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Middlesex (2004).

Τα κύρια ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα του Καθηγητή Λεωνίδου επικεντρώνονται στην εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα, στην ηθική των επιχειρήσεων, στο διεθνές μάρκετινγκ, στο μάρκετινγκ υπηρεσιών, επιχειρηματικά μοντέλα και στρατηγικές, και σχέσεις επιχειρήσεων. Η έρευνά του δημοσιεύεται σε έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά διεθνούς φήμης, όπως, μεταξύ άλλων, τα εξής: Journal of International Business Studies, Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Business Ethics, Journal of Business Research, Journal of International Marketing, Journal of World Business, Tourism Management.

Είναι συνεργαζόμενος συντάκτης (Associate Editor) στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Business Research, μέλος της συντακτικής επιτροπής στο επιστημονικό περιοδικό Journal of International Marketing, καθώς και τακτικός κριτής σε πολλά άλλα σημαντικά επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Global Marketing Special Interest Group που βρίσκεται υπό την αιγίδα του American Marketing Association και του Κέντρου Αριστείας CYENS.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Διοίκηση επιχειρήσεων
 • Ηθική των επιχειρήσεων
 • Εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα
 • Διεθνές μάρκετινγκ
 • Επιχειρηματικά μοντέλα και στρατηγικές
 • Σχέσεις επιχειρήσεων

 

English text follows

 

SHORT VITA

Constantinos Leonidou is currently Professor of Marketing and Business Administration at the Faculty of Economics and Management of the Open University of Cyprus. He has a Ph.D. in Marketing and Strategy from the University of Leeds (2009), an MBA from Cardiff University (2006), and a BA (Hons) in Business Administration from Middlesex University (2004). His main research and teaching interests focus on corporate sustainability and responsibility, business ethics, international marketing, business models and strategies, and business relationships. His research has appeared in many journals of international repute, such as Journal of International Business Studies, Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Business Ethics, Journal of Business Research, Journal of International Marketing, Journal of World Business, and Tourism Management among others.

He is Associate Editor of Journal of Business Research and serves on the Editorial Review Board of Journal of International Marketing. He also reviews for many other academic journals in the field and is a member of the Directors’ Board of CYENS Centre of Excellence and of the American Marketing Association’s Global Marketing Special Interest Group.

MAIN RESEARCH AREAS

 • Business administration
 • Business ethics
 • Corporate sustainability & responsibility (CSR)
 • International marketing
 • Business models and strategies
 • Business relationships

 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (Το Ανοικτό ΜΒΑ) που προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, ΑΠΚΥ (2021-).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων», ΑΠΚΥ (2021-).
 • Μέλος του Συμβουλίου του ΑΠΚΥ (2021-).
 • Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΚΥ (2022-).
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Μάρκετινγκ και Ανταγωνισμού, ΑΠΚΥ (2021-).
 • Μέλος Επιτροπής Έρευνας, ΑΠΚΥ (2021-).
 • Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Global Marketing Special Interest Group που βρίσκεται υπό την αιγίδα του American Marketing Association.
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Αριστείας CYENS (2022-).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programmes “Business Αdministration (ΜΒΑ)” offered in both Greek and English (2021-present).
 • Academic Coordinator of the OUC Undergraduate Programme “Business Αdministration” (2021-present). 
 • Member of the OUC Council (2021-present). 
 • Chair of the OUC Marketing and Competition Committee (2021-present). 
 • Member of the OUC Research Committee (2021-present). 
 • Member of the Directors’ Board of the American Marketing Association’s Global Marketing Special Interest Group. 
 • Member of the Board of Directors of the CYENS Centre of Excellence (2022-).

 • Najafi-Tavani, Z., Zantidou, E., Leonidou, C. N., & Zeriti, A. (2023), “Business model innovation and export performance”, Journal of International Business Studies, pp. 1-23.
 • Olabode, O. E., Boso, N., Hultman, M. & Leonidou, C. N. (2022), “Big data analytics capability and market performance: The roles of disruptive business models and competitive intensity”, Journal of Business Research, 139, pp. 1218-1230.
 • Paparoidamis, N. G., Tran, H. T. T. & Leonidou, C. N. (2019), “Building customer loyalty in intercultural service encounters: the role of service employees’ cultural intelligence”, Journal of International Marketing, 27(2), pp. 56-75.
 • Leonidou, C. N. & Skarmeas, D. (2017), “Gray shades of green: Causes and consequences of green scepticism”, Journal of Business Ethics, 144(2), pp. 401-415.
 • Katsikeas, C. S., Leonidou, C. N. & Zeriti, A. (2016), “Eco-friendly product development strategy: antecedents, outcomes, and contingent effects”, Journal of the Academy of Marketing Science, 44(6), pp. 660-684.
 • Leonidou, C. N., Katsikeas, C. S. & Morgan, N. A. (2013), “Greening” the marketing mix: Do firms do it and does it pay off?”, Journal of the Academy of Marketing Science, 41(2), pp. 151-170.

      instagram_Leonidou.jpeg twitter_Leonidou.jpeg Scholar_Leonidou.jpeg ResearchGate_Leonidou.jpeg