Κωνσταντίνος Λεωνίδου (Constantinos Leonidou)
Κωνσταντίνος Λεωνίδου (Constantinos Leonidou)
Professor
Business Administration (MBA) in Greek
Faculty of Economics and Management
Δευτέρα/Monday, 13:00-18:00

C.Leonidou@ouc.ac.cy

-
-
-

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Λεωνίδου είναι κάτοχος Διδακτορικού (Ph.D.) στο αντικείμενο Μάρκετινγκ και Στρατηγική από το Πανεπιστήμιο του Leeds (2009), MBA από το Πανεπιστήμιο του Cardiff (2006), και προπτυχιακού διπλώματος (BA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Middlesex (2004).

Τα κύρια ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα, την ηθική των επιχειρήσεων, το διεθνές μάρκετινγκ, το μάρκετινγκ υπηρεσιών και την επικοινωνία μάρκετινγκ. Η έρευνά του έχει δημοσιευτεί σε έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά διεθνούς φήμης, όπως, μεταξύ άλλων, το Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Business Ethics, Journal of Business Research, Journal of International Marketing, Journal of World Business, και Tourism Management.

Είναι συνεργαζόμενος συντάκτης (Associate Editor) στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Business Research και μέλος της συντακτικής επιτροπής στο επιστημονικό περιοδικό Journal of International Marketing, καθώς και τακτικός κριτής σε πολλά άλλα σημαντικά επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Global Marketing Special Interest Group που βρίσκεται κάτω από τη αιγίδα του American Marketing Association.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Διαχείριση της Αειφορίας των Επιχειρήσεων
 • Διεθνές Μάρκετινγκ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Επικοινωνία Μάρκετινγκ
 • Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

 

English text follows

SHORT VITA

Professor Constantinos Leonidou has a Ph.D. in Marketing and Strategy from the University of Leeds (2009), an MBA from Cardiff University (2006), and a BA (Hons) in Business Administration from Middlesex University (2004).

His main research and teaching interests focus on corporate sustainability and responsibility, business ethics, international marketing, marketing communications, and services marketing.  His research has appeared in many journals of international repute, such as Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Business Ethics, Journal of Business Research, Journal of International Marketing, Journal of World Business, and Tourism Management among others.

He is Associate Editor of Journal of Business Research and serves on the Editorial Review Board of Journal of International Marketing. He also reviews for many other academic journals in the field and a member of the Directors’ Board of the American Marketing Association’s Global Marketing Special Interest Group.

MAIN RESEARCH AREAS

 • Business Sustainability Management
 • Ethics and Corporate Social Responsibility
 • International Marketing
 • Marketing Communications
 • Services Marketing

 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στην “Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)” που προσφέρονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2021-σήμερα).
 • Μέλος Συμβουλίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2021-σήμερα).
 • Πρόεδρος Επιτροπής Μάρκετινγκ και Ανταγωνισμού της Συγκλήτου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2021-σήμερα).
 • Μέλος Επιτροπής Έρευνας της Συγκλήτου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2021-σήμερα).
 • Μέλος Επιτροπής Έρευνας της Συγκλήτου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2021-σήμερα).
 • Μέλος Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2020-σήμερα).
 • Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Global Marketing Special Interest Group που βρίσκεται κάτω από τη αιγίδα του American Marketing Association.

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Academic Coordinator of the Open University of Cyprus Postgraduate Programmes "Βusinesss Αdministration (ΜΒΑ)" offered in both Greek and English (2021-present).
 • Member of the Council of Open University of Cyprus Council (2021-present).
 • Chair of the Senate’s Marketing and Competition Committee of Open University of Cyprus (2021-present).
 • Member of the Senate’s Research Committee of Open University of Cyprus (2021-present).
 • Member of the Academic Affairs Disciplinary Committee of Open University of Cyprus (2020-present).
 • Member of the Directors’ Board of the American Marketing Association’s Global Marketing Special Interest Group.

 • Olabode, O. E., Boso, N., Hultman, M., & Leonidou, C. N. (2022). “Big data analytics capability and market performance: The roles of disruptive business models and competitive intensity”. Journal of Business Research, 139, 1218-1230.
 • Paparoidamis, N. G., Tran, H. T. T., & Leonidou, C. N. (2019). “Building customer loyalty in intercultural service encounters: the role of service employees’ cultural intelligence”. Journal of International Marketing, 27(2), 56-75.
 • Leonidou, C. N., & Skarmeas, D. (2017). “Gray shades of green: Causes and consequences of green scepticism”. Journal of Business Ethics, 144(2), 401-415.
 • Katsikeas, C. S., Leonidou, C. N., & Zeriti, A. (2016). “Eco-friendly product development strategy: antecedents, outcomes, and contingent effects”. Journal of the Academy of Marketing Science, 44(6), 660-684.
 • Leonidou, C. N., Katsikeas, C. S., & Morgan, N. A. (2013). ““Greening” the marketing mix: Do firms do it and does it pay off?”. Journal of the Academy of Marketing Science, 41(2), 151-170.

https://scholar.google.com/citations?user=b5Wjsl0AAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Constantinos_Leonidou