Αδαμαντίνη Περατικού (Adamantini Peratikou)

Αδαμαντίνη Περατικού (Adamantini Peratikou)
Αδαμαντίνη Περατικού (Adamantini Peratikou)
Lecturer
Wireless Communication Systems
Faculty of Pure and Applied Sciences
Τρίτη/Tuesday 11:00-13:00
Πέμπτη/Thursday 10:00-13:00

adamantini.peratikou@ouc.ac.cy

-
-
-
-

H Αδαμαντίνη Περατικού είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στον τομέα Αλγόριθμων Παράλληλης Επεξεργασίας και Βελτιστοποίησης, κατέχει πτυχίο Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ του Ηνωμένου Βασίλειου και Postgraduate Certificate στην Τεχνολογία. Είναι μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κυβερνοασφάλειας και Τηλεπικοινωνιών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Εργάζεται σε διάφορα χρηματοδοτούμενα έργα στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της δικτύωσης.

Κατά την τελευταία τετραετία μέρος της ερευνητικής της δραστηριότητας σχετίζεται με τα Cyber Ranges και την εκπαίδευση σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά στους τομείς της Αρχιτεκτονικής Διασύνδεσης, των Δικτύων, των Ασύρματων Δικτύων και των Cyber Ranges και έχει υπηρετήσει ως κριτής σε διεθνή συνέδρια. Συμμετέχει στην επιτροπή τεχνικού προγράμματος για τα συμπόσια IEEE-ICC GCSN, IEEE-CIT και IEEE Greencom τα τελευταία επτά χρόνια. Έχει εμπειρία στη διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Cyber Ranges
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Δίκτυα επικοινωνιών
 • Ασύρματα δίκτυα
 • Αρχιτεκτονικές διασύνδεσης

English text follows

SHORT VITA

Adamantini  Peratikou   holds   a   PhD   in Parallel Processing  and  Optimization Algorithms, a BSc in Computing from the University of Portsmouth, and a Postgraduate Certificate in  Technology. She   is   a   member   of   the Cybersecurity and Telecommunications Research Lab (CTRL) of the Open University of Cyprus, where she is currently working in various funded projects in the field of Cybersecurity and Networking.

The past couple of years, part of her research work is related to Cyber Ranges and Cybersecurity training. She has published several papers in international peerreviewed conferences and journals in the areas of Cyber Ranges, Networks and Interconnection Architectures.

She has served as a reviewer in a number of international conferences. She is in the technical programme committee for IEEE-ICC GCSN symposium, IEEE-CIT and IEEE Greencom for the past 7 consecutive years. Dr. Peratikou has experience in teaching at undergraduate and postgraduate level.

MAIN RESEARCH AREAS

 • Cyber Ranges
 • Cybersecurity
 • Networks
 • Wireless Networks
 • Interconnection Architectures
 • Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας», ΑΠΚΥ (2020-2022).
 • Συντονίστρια των Θεματικών Ενοτήτων «Δίκτυα Επικοινωνιών» και «Ερευνητικές Μέθοδοι».
 • Ερευνητική συνεργάτης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τα έτη 2018-2022.
 • Μέλος της Εσωτερικής Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας του International College of Portsmouth (2015-2016).
 • Μέλος της ομάδας αναδιοργάνωσης και ελέγχου για του κλάδους Creative Technologies- International College of Portsmouth (2013-2016).
 • Συντονίστρια ηλεκτρονικής μάθησης στο International College of Portsmouth.
 • Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη στο πρόγραμμα Creative Technology - International College of Portsmouth (2013-2016).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme “Wireless Communication Systems” (2020-2022).
 • Coordinator of the OUC Courses in “Communication Networks” and “Research Methods”.
 • Researcher at the Open University of Cyprus (2018-2022).
 • Member of the Internal Quality Assurance Committee of the International College of Portsmouth (2015-2016).
 • Panel member for the Creative Technologies Programme of Study on scrutiny and development, International College of Portsmouth (2013-2016).
 • International College of Portsmouth E-learning coordinator (2013-2016).
 • Course leader in the Creative Rechnologies Programme of Study, International College of Portsmouth (2013-2016).
 • Peratikou, A., Shiaeles, S. & Stavrou, S. (2021), “Threats in Critical Infrastructures”. Book Chapter in Shiaeles, S. & Kolokotronis, N. (eds.), Internet of Things, Threats, Landscape, and Countermeasures (1st ed.). CRC Press.
 • Peratikou, A., Louca, C., Shiaeles, S., Stavrou, S. (2021), “On Federated Cyber Range Network Interconnection” In Ghita, B. & Shiaeles, S. (eds.), Selected Papers from the 12th International Networking Conference. INC 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 180, Springer, Cham.
 • Louca, C., Peratikou, A. and Stavrou, S. (2021), “On the detection of Channel Switch Announcement Attack in 802.11 networks”, 2021 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR), pp. 281-285.
 • Potamos, G., Peratikou, A. and Stavrou, S. (2021), “Towards a Maritime Cyber Range training environment,” 2021 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR), pp. 180-185.
 • Louca, C., Peratikou, A., Stavrou, S. (2020), “802.11 Man-in-the-Middle Attack Using Channel Switch Announcement”, Selected Papers from the 12th International Networking Conference, pp. 62-70.

https://scholar.google.com/citations?user=UnD3c84AAAAJ&hl=el