Μαρίνα Μαγίδου (Marina Magidou)

Μαρίνα Μαγίδου (Marina Magidou)
Μαρίνα Μαγίδου (Marina Magidou)
Lecturer
Banking and Finance
Faculty of Economics and Management
Τρίτη/Tuesday, 11:00-16:00

marina.magidou@ouc.ac.cy

-
-
-

H Δρ. Μαρίνα Μαγίδου είναι Λέκτορας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει εργαστεί ως Λέκτορας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus). Είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου (Ph.D.) στη Χρηματοοικονομική από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα κύρια ερευνητικά και διδακτικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη χρηματοοικονομική επιχειρήσεων, την εταιρική διακυβέρνηση, την πράσινη χρηματοοικονομική, τα κίνητρα στελεχών, τις εταιρικές χρηματοοικονομικές πολιτικές και την συμπεριφορική χρηματοοικονομική. Η έρευνά της έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά διεθνούς φήμης, όπως το British Journal of Management. Είναι επίσης αξιολογητής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά στον τομέα της Χρηματοικονομικής.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Πράσινη Χρηματοοικονομική
 • Κίνητρα Στελεχών
 • Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Πολιτικές
 • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

 

English text follows

SHORT VITA

Dr. Marina Magidou is a Lecturer in Accounting and Finance at the Open University of Cyprus.  She has previously served as a Lecturer in Accounting and Finance at the University of Central Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus). She holds a Ph.D. in Finance from the Cyprus University of Technology. Her main research and teaching interests focus on corporate finance, corporate governance, green finance, executive incentives, corporate financial policies and behavioral finance. Her research has been published in refereed top-tier international journals, such as the British Journal of Management. She also serves as a reviewer for various journals in the field of Finance.

MAIN RESEARCH AREAS

 • Corporate Finance
 • Corporate Governance
 • Green Finance
 • Executive Incentives
 • Corporate Financial Policies
 • Behavioural Finance

Andreou, P.C., Lambertides, N. and Magidou, M. (2023). A critique of the agency theory viewpoint of stock price crash risk: The opacity and overinvestment channels. British Journal of Management, 34(4), pp.2158-2185.