Καλλιόπη Φερεσίδη (Kalliopi Feresidi)

Καλλιόπη Φερεσίδη (Kalliopi Feresidi)
Καλλιόπη Φερεσίδη (Kalliopi Feresidi)
Educational Leadership and Policy
Faculty of Economics and Management

kalliopi.feresidi@ouc.ac.cy

ELP622: Program Evaluation in Education
Module Coordinator