Σπύρος Μαρτζούκος (Spiros Martzoukos)

Σπύρος Μαρτζούκος (Spiros Martzoukos)
Σπύρος Μαρτζούκος (Spiros Martzoukos)
Business Administration
Faculty of Economics and Management

spiros.martzoukos@ouc.ac.cy

ΠΔΕ351: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Module Coordinator
-