Χριστάκης Χαραλάμπους (Christakis Charalambous)

Χριστάκης Χαραλάμπους (Christakis Charalambous)
Χριστάκης Χαραλάμπους (Christakis Charalambous)
Business Administration
Faculty of Economics and Management

christakis.charalambous@ouc.ac.cy

ΠΔΕ253: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
-
-