Παναγιώτης Μητρόπουλος (Panagiotis Mitropoulos)
Παναγιώτης Μητρόπουλος (Panagiotis Mitropoulos)
Business Administration
Faculty of Economics and Management
...
ΠΔΕ253: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
-