Αναστασία Κοπίτα (Anastasia Kopita)

Αναστασία Κοπίτα (Anastasia Kopita)
Αναστασία Κοπίτα (Anastasia Kopita)
Business Administration
Faculty of Economics and Management

anastasia.kopita@ouc.ac.cy

ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
-
-