Παρασκευή Καπετανοπούλου (Paraskevi Kapetanopoulou)

Παρασκευή Καπετανοπούλου (Paraskevi Kapetanopoulou)
Παρασκευή Καπετανοπούλου (Paraskevi Kapetanopoulou)
Management, Technology and Quality
Faculty of Economics and Management

paraskevi.kapetanopoulou@ouc.ac.cy

ΔΤΠ521: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Αριστείας
Module Coordinator