Θεόδωρος Τροκανάς (Theodoros Trokanas)

Θεόδωρος Τροκανάς (Theodoros Trokanas)
Θεόδωρος Τροκανάς (Theodoros Trokanas)
Bioethics - Medical Ethics, _UE_NOM
Faculty of Humanities and Social Sciences

theodoros.trokanas@ouc.ac.cy

ΒΙΗ527: Ηθική και Αναπαραγωγική Υγεία, ΝΟΜ121: Το Δίκαιο των Συμβάσεων
Module Coordinator
-