Εμμανουήλ Τάκας (Emmanouil Takas)
Εμμανουήλ Τάκας (Emmanouil Takas)
Communication and New Journalism, Communication and New Journalism (Previous Structure)
Faculty of Humanities and Social Sciences

emmanouil.takas1@ouc.ac.cy

ΕΝΔ512: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Το Μήνυμα
Module Coordinator