Μαρία Χωριανοπούλου (Maria Chorianopoulou)

Μαρία Χωριανοπούλου (Maria Chorianopoulou)
Μαρία Χωριανοπούλου (Maria Chorianopoulou)
Bioethics - Medical Ethics
Faculty of Humanities and Social Sciences

maria.chorianopoulou@ouc.ac.cy

ΒΙΗ514: Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Ιατρική Ηθική, ΒΙΗ522: Βιοηθική και Ανθρώπινο Γονιδίωμα
Module Coordinator