Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης (Evangelos Protopapadakis)

Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης (Evangelos Protopapadakis)
Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης (Evangelos Protopapadakis)
Bioethics - Medical Ethics
Faculty of Humanities and Social Sciences

evangelos.protopapadakis@ouc.ac.cy

ΒΙΗ513: Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Βιοηθική, ΒΙΗ524: Βιοηθική και Βελτιώσεις
Module Coordinator