Αντώνιος Ταργουτζίδης (Antonios Targoutzidis)

Αντώνιος Ταργουτζίδης (Antonios Targoutzidis)
Αντώνιος Ταργουτζίδης (Antonios Targoutzidis)
Enterprise Risk Management
Faculty of Economics and Management

antonios.targoutzidis@ouc.ac.cy

ERM523: Risk Management Standards and Techniques
Module Coordinator