Παντελής Υψηλάντης (Pandelis Ipsilandis)

Παντελής Υψηλάντης (Pandelis Ipsilandis)
Παντελής Υψηλάντης (Pandelis Ipsilandis)
Enterprise Risk Management
Faculty of Economics and Management

pandelis.ipsilandis@ouc.ac.cy

ERM522: Predictive Analytics in Risk Management
Module Coordinator