Αγγελική Μενεγάκη (Angeliki Menegaki)

Αγγελική Μενεγάκη (Angeliki Menegaki)
Αγγελική Μενεγάκη (Angeliki Menegaki)
Enterprise Risk Management
Faculty of Economics and Management

angeliki.menegaki@ouc.ac.cy

ERM521: Management Principles & Human Resources in an environment of Risk
Module Coordinator