Ιωάννης Τσουλφάς (Ioannis Tsoulfas)

Ιωάννης Τσουλφάς (Ioannis Tsoulfas)
Ιωάννης Τσουλφάς (Ioannis Tsoulfas)
Business Administration
Faculty of Economics and Management

ioannis.tsoulfas@ouc.ac.cy

ΠΔΕ352: Επιχειρησιακή Διοίκηση
-