Ντάινα Νικολάου (Daina Nicolaou)
Ντάινα Νικολάου (Daina Nicolaou)
Business Administration
Faculty of Economics and Management

daina.nicolaou@ouc.ac.cy

ΠΔΕ403: Διεθνές Μάρκετινγκ
Module Coordinator