Αλεξία Παναγιώτου (Alexia Panayiotou)

Αλεξία Παναγιώτου (Alexia Panayiotou)
Αλεξία Παναγιώτου (Alexia Panayiotou)
Business Administration
Faculty of Economics and Management

alexia.panayiotou@ouc.ac.cy

ΠΔΕ252: Οργανωτική Συμπεριφορά
-