Γιώργος Χατζηνικόλας (George Hadjinicola)
Γιώργος Χατζηνικόλας (George Hadjinicola)
Business Administration
Faculty of Economics and Management

george.hadjinicola@ouc.ac.cy

ΠΔΕ303: Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών
-