Ελένη Σταύρου (Eleni Stavrou)

Ελένη Σταύρου (Eleni Stavrou)
Ελένη Σταύρου (Eleni Stavrou)
Business Administration
Faculty of Economics and Management

eleni.stavrou@ouc.ac.cy

ΠΔΕ252: Οργανωτική Συμπεριφορά
Module Coordinator