Μαρία Αργυροπούλου (Maria Argyropoulou)
Μαρία Αργυροπούλου (Maria Argyropoulou)
Business Administration
Faculty of Economics and Management

maria.argyropoulou@ouc.ac.cy

ΠΔΕ203: Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων
-