Δημήτρης Φωλίνας (Demetris Folinas)
Δημήτρης Φωλίνας (Demetris Folinas)
Business Administration
Faculty of Economics and Management

demetris.folinas@ouc.ac.cy

ΠΔΕ203: Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων
Module Coordinator