Στέφανος Γκρίτζαλης (Stefanos Gritzalis)

Στέφανος Γκρίτζαλης (Stefanos Gritzalis)
Στέφανος Γκρίτζαλης (Stefanos Gritzalis)
Management, Technology and Quality
Faculty of Economics and Management

stefanos.gritzalis@ouc.ac.cy

ΔΤΠ522: Διαχείριση Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων
Module Coordinator