Στέργιος Λεβέντης (Stergios Leventis)

Στέργιος Λεβέντης (Stergios Leventis)
Στέργιος Λεβέντης (Stergios Leventis)
Business Administration
Faculty of Economics and Management

stergios.leventis@ouc.ac.cy

ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
-