Γιώργος Δρογαλάς (George Drogalas)

Γιώργος Δρογαλάς (George Drogalas)
Γιώργος Δρογαλάς (George Drogalas)
Business Administration
Faculty of Economics and Management

george.drogalas@ouc.ac.cy

ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
-