Ανδρέας Χαρίτου (Andreas Charitou)
Ανδρέας Χαρίτου (Andreas Charitou)
Business Administration
Faculty of Economics and Management

andreas.charitou@ouc.ac.cy

ΠΔΕ201: Διοικητική Λογιστική
Module Coordinator