Κωνσταντίνα Κοτταρίδη (Konstantina Kottaridi)
Κωνσταντίνα Κοτταρίδη (Konstantina Kottaridi)
BSc in Economics
Faculty of Economics and Management

konstantina.kottaridi@ouc.ac.cy

ΟΙΚ121: Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης II
-