Κρίστης Χασάπης (Kristis Chasapis)
Κρίστης Χασάπης (Kristis Chasapis)
Business Administration
Faculty of Economics and Management

kristis@ouc.ac.cy

ΠΔΕ102: Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
Module Coordinator