Γιώργος Παπαγιαννάκης (Giorgos Papagiannakis)

Γιώργος Παπαγιαννάκης (Giorgos Papagiannakis)
Γιώργος Παπαγιαννάκης (Giorgos Papagiannakis)
Business Administration
Faculty of Economics and Management

giorgos.papagiannakis@ouc.ac.cy

ΠΔΕ451: Πολιτική της Επιχείρησης
Module Coordinator