Χρήστος Αλεξάκης (Christos Alexakis)

Χρήστος Αλεξάκης (Christos Alexakis)
Χρήστος Αλεξάκης (Christos Alexakis)
Business Administration
Faculty of Economics and Management

c.alexakis@ouc.ac.cy

ΠΔΕ351: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
-