Παρασκευή Μανωλάκη (Paraskevi Manolaki)

Παρασκευή Μανωλάκη (Paraskevi Manolaki)
Παρασκευή Μανωλάκη (Paraskevi Manolaki)
Environmental Conservation and Management, Environmental Conservation and Management (Previous Structure)
Faculty of Pure and Applied Sciences

paraskevi.manolaki@ouc.ac.cy

ΔΠΠ514: Οικοσυστημικές Υπηρεσίες
Module Coordinator