Σταύρος Κολιός (Stavros Kolios)

Σταύρος Κολιός (Stavros Kolios)
Σταύρος Κολιός (Stavros Kolios)
Environmental Conservation and Management
Faculty of Pure and Applied Sciences

stavros.kolios@ouc.ac.cy

ΔΠΠ522: Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Module Coordinator