Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης των καταλόγων των υποψηφίων μελών ΣΕΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
_blank Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού
30/10/2017
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης των καταλόγων των υποψηφίων μελών ΣΕΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Σημειώνουμε ότι σε προγράμματα σπουδών στα οποία έχουν συναφθεί Διμερείς Συμφωνίες με συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, οι θέσεις διδασκόντων συμπληρώνονται με βάση τις πρόνοιες του εκάστοτε Συμφωνητικού.


Για το πρόγραμμα σπουδών "COGNITIVE SYSTEMS" πατήστε εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών "
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT" πατήστε εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών "INTERNATIONAL MASTER IN ADULT EDUCATION FOR SOCIAL CHANGE (ERASMUS MUNDUS)" πατήστε εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών "
SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS" πατήστε εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ" πατήστε
 εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών "ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ" πατήστε
 εδώ
Για το πρόγραμμα σπουδών "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ" πατήστε
 εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών “ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ” πατήστε
 εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών "ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ" πατήστε
 εδώ
Για το πρόγραμμα σπουδών "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ" πατήστε
εδώ
Για το πρόγραμμα σπουδών "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ" πατήστε
εδώ
Για το πρόγραμμα σπουδών "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ" πατήστε
 εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών " ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ"
πατήστε εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών "ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ" πατήστε
 εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών "ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" πατήστε
 εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –
MBA (ΑΓΓΛΙΚΑ)" πατήστε εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)" πατήστε
 εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών "
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΠΤΥΧΙΑΚΟ)" πατήστε εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών "
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΤΥΧΙΑΚΟ)" πατήστε εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ πατήστε
εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ" πατήστε
 εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών "ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" πατήστε
 εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών "ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ" πατήστε
 εδώ.
Για το πρόγραμμα σπουδών "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ" πατήστε εδώ.
 

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς