Προσόντα Ακαδημαϊκού Προσωπικού
_blank Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού
Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Νέα:  
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Ανακοινώσεις Αρχικής Σελίδας (20)
Τίτλος
23/11/2018, Παράταση Προκήρυξης Θέσεων Ακαδημαΐκού Προσωπικού
 
02/11/2018, Προκήρυξη Αγοράς Υπηρεσιών Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19, 2019-20 και 2020-21
 
12/10/2018, ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης των καταλόγων των υποψηφίων μελών ΣΕΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Σημειώνουμε ότι σε προγράμματα σπουδών στα οποία έχουν συναφθεί Διμερείς Συμφωνίες με συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, οι θέσεις διδασκόντων συμπληρώνονται με βάση τις πρόνοιες του εκάστοτε Συμφωνητικού. Για το πρόγραμμα σπουδών "COGNITIVE SYSTEMS" πατήστε εδώ. Για το πρόγραμμα σ...
13/04/2018, Προκήρυξη Αγοράς Υπηρεσιών Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19, 2019-20 και 2020-21
 
19/01/2018, Προκήρυξη Αγοράς Υπηρεσιών Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19, 2019-20 και 2020-21
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει αγορά υπηρεσιών για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19, 2019-20 και 2020-21.
30/10/2017, ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
 
18/10/2017, Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) 2017-2018
 
06/07/2017, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ
Η Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής των Πρώτων Πρυτανικών Αρχών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για τον διορισμό του πρώτου Πρύτανη και του πρώτου Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου.
02/06/2017, ANNOUNCEMENT OF VACANCY FOR POSTS IN ACADEMIC PERSONNEL
The Open University of Cyprus invites applications for the following academic positions and areas in the Faculty of Economics and Management: One (1) tenure-track academic position at the rank of Lecturer or Assistant Professor in the field of “Economics or Business Administration (Management)” Two (2) tenure-track academic positions at the rank of Professor or Associate Professor in the field of “Macroeconomics or Finance Economics” One (1) t...
02/06/2017, Προκήρυξη Θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού
Γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:   ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, στις γνωστικές περιοχές: Οικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management)   Δύο (2) κενές οργανικές θέσεις στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, ...
Βρέθηκαν 38 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 1234 Τελευταία