Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτική Υγείας και Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ προσφέρει τη δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό ερευνητών να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή, με σκοπό την προώθηση της πρωτότυπης έρευνας στον τομέα της Πολιτικής και των Οικονομικών της Υγείας.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διδακτορικού είναι τα τρία (3) χρόνια και η μέγιστη τα οκτώ (8) χρόνια.
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ, συναφούς με τις ερευνητικές περιοχές που αναφέρονται πιο κάτω.
 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ανακοινώνονται, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, από το Πανεπιστήμιο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου.
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Για  το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 δεν θα προκηρυχθούν νέες θέσεις διδακτορικών.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα για εκπόνηση διδακτορικού προγράμματος ανέρχονται σε €1.350 για κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα ακαδημαϊκά έτη από την εγγραφή στο διδακτορικό πρόγραμμα, και σε €675 ανά έτος, για τα υπόλοιπα έτη, μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του διδακτορικού που είναι τα οκτώ (8) έτη.

 
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31