Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτική Υγείας και Στρατηγικός Σχεδιασμός
Νέα & Ανακοινώσεις
20/11/2015
Το ΑΠΚΥ συμμετέχει στο ερευνητικό έργο I CARE

Στο ερευνητικό έργο I CARE, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) με ερευνητικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μάμα Θεοδώρου του προγράμματος σπουδών «Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας». Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης ειδικά σχεδιασμένο για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση νοσηλευτών και φροντιστών, ειδικευμένων και μη (οικιακές βοηθοί, συγγενείς ασθενών, κ.λπ.).
 
Στο έργο συμμετέχουν, μαζί με το ΑΠΚΥ, το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συντονιστής), το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το κέντρο διά βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης Εργασία Εκπαιδευτική από την Ελλάδα, η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων από την Κύπρο, το University Marseille-Aix en Provence, η εταιρεία Pole Services à la Personnes από τη Γαλλία και η ιταλική εταιρεία Azienda Speciale Retesalute. Το I CARE θα χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ με ποσό ύψους 250.000 Ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Key Action 2 – Strategic Partnerships και θα διαρκέσει δύο χρόνια.
 
Tο έργο επικεντρώνεται στη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και στην οργάνωση ενός εξειδικευμένου διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης (Massive Online Open Course, MOOC) που θα προσφέρεται σε τέσσερις γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Οι συνεργαζόμενοι φορείς αποβλέπουν στην ανάπτυξη βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων για νοσηλευτές και φροντιστές, κυρίως σε χώρες που ταλανίζονται από την οικονομική κρίση, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κύπρος. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων (για φροντίδα ατόμων με ψυχικές ασθένειες, χρόνιες παθήσεις, περίθαλψη σοβαρών ασθενειών) και εγκάρσιων-οριζόντιων δεξιοτήτων, όπως είναι οι δεξιότητες σε τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και οι κοινωνικές δεξιότητες που προνοούνται από το έργο, θα ωφελήσει άνεργους και ανειδίκευτους νέους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και επομένως έμμεσα στοχεύει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους. Ακόμη, η κατάρτιση για τους επαγγελματίες θα προσφέρει επιπρόσθετες δεξιότητες, αναγκαίες για την κάλυψη των σύγχρονων εκπαιδευτικών τους αναγκών στον τομέα εξειδίκευσής τους.
 
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράςΔ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31