Δρογαλάς Γεώργιος
ΣΕΠ
ΣΕΠ
Διοίκηση Επιχειρήσεων (πτυχιακό)
Ο κ. Δρογαλάς Γεώργιος είναι Επίκουρος Καθηγητής (ΦΕΚ: Λογιστική) στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με ειδίκευση στη Λογιστική και Ελεγκτική από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Λογιστική – Ελεγκτική. Εργάζεται ως λογιστής και διευθυντής τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Σήμερα, παράλληλα με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, διδάσκει τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του ερευνητικού του έργου, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ελεγκτική, ο εσωτερικός έλεγχος, η κοστολόγηση, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και γενικότερα θέματα που άπτονται της λογιστικής επιστήμης. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν πάνω από 270 ετεροαναφορές στο ερευνητικό του έργο (Πηγή: Google citations). Ταυτόχρονα συμμετέχει σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ως reviewer. Τέλος, ο κ. Δρογαλάς Γεώργιος ανήκει στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών για τις μη εισηγμένες ΔΕΚΟ, τακτικό μέλος του Ελληνικού και του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικού Ελεγκτών και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (Certified Internal Controls Auditor CICA).

Βιογραφικό Σημείωμα (εξωτερικό αρχείο)

  Στοιχεία Επικοινωνίας

2310891537 ΚΑΙ 6978898754
Πέμπτη 14:00-17:00
http://www.drogalas.gr/