Έμπορα Νεοφύτα
ΣΕΠ
ΣΕΠ
Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
I have obtained my PhD in Economics at the University of Cyprus and I am currently employed as a researcher in the programme “Employment in Europe” (coordinator: Professor Christopher Pissarides) funded by the EU. My education background includes a BA in Economics from the University of Cyprus and an M.Sc. in Economics from the Universitat Pompeu Fabra. My research fields of interest include applied economics and econometrics, environmental economics, productivity and labour economics.

Βιογραφικό Σημείωμα (εξωτερικό αρχείο)

  Στοιχεία Επικοινωνίας

Τρίτη: 15:30-18:30