Ελευθερίου Σοφία
ΣΕΠ
ΣΕΠ
Διοίκηση Επιχειρήσεων (πτυχιακό)
Η Σοφία Ελευθερίου είναι Διδάκτωρ στην Χρηματοοικονομική Λογιστική, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων(2013). Επίσης κατέχει Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Λογιστικής του τμήματος Λογιστικής και Xρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2007) και είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Διοίκησηs Επιχειρήσεων- Ειδίκευση Λογιστική (1982). Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Ορκωτός Λογιστής στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών και στην Deloitte & Touche (1984-1995). Επίσης εργάσθηκε σαν Οικονομική Διευθύντρια στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (1995-2005). Τα διδακτικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την e-learning διδασκαλία μαθημάτων Λογιστικής και IFRS στο τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά (16/2/2009 - σήμερα) Το επιστημονικό έργο της κας Σοφίας Ελευθερίου εστιάζεται στις περιοχές της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και ειδικότερα στις Λογιστικές Πληροφορίες. Είναι συγγραφέας 22 δημοσιευμένων άρθρων σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως: Journal of Accounting, Finance and Economics, Journal of Modern Economy, Asian Journal of Finance & Accounting, Journal of Economics and Finance, International Journal of Applied Business and Economic Research κ.α. Τέλος, έχει παρουσιάσει τις επιστημονικές εργασίες της σε πολλά Διεθνή Συνέδρια.

Βιογραφικό Σημείωμα (εξωτερικό αρχείο)

  Στοιχεία Επικοινωνίας

Τετάρτη 15:00-18:00 μ.μ