Χαρίτου Ανδρέας
Ακαδημαϊκό Συμβούλιο
Μέλος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου
Διοίκηση Επιχειρήσεων (πτυχιακό)

  Στοιχεία Επικοινωνίας