Χασάπης Κρίστης
Ακαδημαϊκό Συμβούλιο
Μέλος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου
Διοίκηση Επιχειρήσεων (πτυχιακό)

Christis Hassapis is an Associate Professor at the Department of Economics, School of Economics and Management, at the University of Cyprus. He teaches economics and banking and his research interests are in the areas of Banking, International Finance and Macroeconomics. He is currently Associate Dean for the Graduate School at the University of Cyprus, an elected member of the University of Cyprus Council and he is the Chairman of the Board of UCY Voice radio station. He has served, among others, as the Group Chairman of the Bank of Cyprus Group, as a member of the University of Cyprus Senate, as an Associate Dean for the School of Economics and Management, as the Chairman of the Board of UCy Voice Radio Station, as a Member of the Board of Diogenis Business Incubator and as a Member of the Cyprus Council for the Recognition of Higher Education Qualifications for Economics.

Ο Κρίστης Χασάπης είναι Αν. καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, του Πανεπιστημίου Κύπρου. Διδάσκει Οικονομικά και Τραπεζικά και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές των Τραπεζικών, και Μακροοικονομικών. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Ραδιοφωνικού σταθμού UCY Voice. Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, ως Πρόεδρος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, ως μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Ραδιοφωνικού σταθμού UCY Voice, και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκκολαπτηρίου Επιχειρήσεων Διογένης.

  Στοιχεία Επικοινωνίας

00357 22 893711
Τρίτη και Πέμπτη 12:00 - 13:00